HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

5.0 Meditation og mindfullness

Som HSP'er eller introvert er meditation nærmest et "must" - en sikker vej til større selvindsigt og dermed til større frihed. Så kom i gang med at meditere, hvis du ikke allerede gør det.

På denne og den følgende side kan du læse nogle småartikler om meditation. Men, læs meget mere i denne bog, der giver trin for trin instruktioner i at lære at meditere og forstå den indsigt, du vil opnå med meditativ praksis (Klik):

Meditation er en praksis, en træning - som foregår i det indre, i din psyke. Derfor er det lidt svært at beskrive med ord, hvordan det opleves og virker. Men man kan sige, at meditation består af uanstrengt opmærksomhed og afspændt koncentration. Det handler om evnen til at vende sanserne og opmærksomheden indad - men mere om accept end om præstationer.

Meditation er en fremragende teknik - ikke mindst for de særligt sensitive. Meditationen får nervesystemet til at falde til ro - det nulstilles så at sige. Man oplever en dyb psykisk ro, hvorved sindet åbnes for nyudvikling.

Mindfulness er et system af psykiske teknikker. Det bygger på klassisk meditation, men systemet forstår på en genial måde at relatere den meditative bevidsthed til dagligdagens forskellige situationer. Man kan næsten beskrive det som praktisk anvendt buddhisme - bevidsthedsmæssige teknikker, der optrænes under meditation men som drages ud i daglivets forskellige situationer.

"Hvile og aktivitet - forenet i samme handling", som den flamske mystiker John Ruusbroeck skrev i én af sine traktater. Det var 1200-tallets mindfulness!

Synes du om vores artikler? Så støt os med en "like" på Facebook. Så får du også meldinger om nye artikler:


Mindfulness ændrer tankemønstre

Vi magter i et vist omfang at kontrollere vores tanker. Heldigvis, for det er en af forudsætningerne for en positiv og meningsfyldt tilværelse. Ellers ville vi risikere at dagdrømme i timevis og få en masse problemer med ukontrollabel adfærd. Mindfulness giver endnu bedre kontrol af tankeprocesserne og dermed af koncentrationen. Psyken behandler konstant data, der modtages gennem øjne, ører og de andre sanser. Alle lyde fra miljøet omkring os registreres eksempelvis, også selvom du sidder og er koncentreret om et bestemt arbejde (det sker faktisk også under søvnen, hvorfor det er så vigtigt at få slukket for telefoner og lignende om natten).

Hvis en lyd ikke er truende eller varsler problemer, filtreres den helt automatisk (og ubevidst) fra - hvis du ellers har en velfungerende koncentrationsevne. Men svigter koncentrationen, kan lyden måske aktivere en erindring, og det kan en følelsesmæssig reaktion i gang. Sindet forstyrres, og arbejdet bliver ukoncentreret, og der laves dårlige beslutninger.

Afspænding, kropsbevidsthed og hjernetræning

Meditation på åndedrættet virker som en meget dybdegående afspænding. Det giver i sig selv større kropsbevidsthed. Når du dagligt sidder og mærker indad, vil din følsomhed stimuleres, idet kroppen begynder at "åbne sig" for dig og vise nye sider. Men der sker også meget i hjernen. Hjerneforskere arbejder her med et begreb de kalder hjernens plasticitet. Undersøgelser viser, at hjernen faktisk ændrer sig, alt efter hvordan den bruges - som en muskel. Før i tiden mente man, at hjernen var færdigudviklet i 25-års alderen, og derefter gik det bare ned ad bakke. Sådan er det bestemt ikke. Hjernen udvikles og ændrer sig hele livet igennem, afhængigt af, hvordan vi stimulerer den. Derfor er meditation så vigtig, da det er hjernens fitnesscenter.

På Århus Universitet har man fx undersøgt en flok danskere, der har mediteret i mange år. Resultatet var ganske overraskende, for hjernescanningerne viste en markant større tæthed i den såkaldte grå masse. Det betyder, at forbindelserne mellem de forskellige nerveceller er blevet udviklet til en større kompleksitet og bedre funktionalitet. På den måde vokser både hjerne og nervesystem og bliver stærkere, påpeger forskerne. Undersøgelsen omfattede personer, der praktiserer den tibetanske, buddhistiske Dzogchen-meditation, men al fast praksis af meditation har formentlig samme virkning.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 06.08.14. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  •