HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

5.20 Om at arbejde med sin psyke - meditation, underbevidstheden og visualisering

Når du mediterer, arbejder du med din underbevidsthed.

Underbevidstheden er klart den største del af vores bevidsthed, af vores sind. Det er den del af isbjerget, som ligger under vandet - den del vi ikke ser, men som er enormt vigtig.

Alt hvad vi ser og optager i tankerne - det filtreres og optages via underbevidstheden. Underbevidstheden styrer vores hukommelse, vores indlæring, vores følelsesliv og hovedparten af vores kropslige funktioner.

I denne artikel beskrives forskellige aspekter ved underbevidstheden, og hvordan nogle mener, at man kan arbejde med den.

80-90 % af isbjerget ligger under vandet

Underbevidstheden styrer fx hele kroppen. Den overvåger det hele og tilpasser det - fx fordøjelsessystemet. Vi sidder jo ikke bevidst og bruger tankekraft på at sende enzymer ned i maven, når vi har spist et måltid - det tager underbevidstheden sig af. Den står for 80-90% af vores hverdag.

Du kan maåske få gavn af en mere bevidst tilgang og direkte samarbejde med din underbevidsthed. Mange mediterende hævder, at man kan få en bedre relation til den. Underbevidstheden ses som en en trofast tjener, som vil dig det bedste, og som bare en gang i mellem skal have nogle nye instrukser.

For problemet er, at det er mange år siden tjeneren blev uddannet. Meget af det, han har lært, er ikke længere relevant. Han skal på efteruddannelse.

Dit morgenhumør

Prøv at tænke på din stemning om morgenen, når du vågner og står ud af sengen - det er underbevidstheden, der fastlægger den.

Er du glad og velmotiveret og klar til dagens udfordringer med stor energi? Så er det jo et godt program, tjeneren har valgt. Men er du trist og smådeprimeret, ja så er det også tjenerens valg.

Det kan være gamle negative mønstre og programmer i underbevidstheden, ting der hæmmer dig, som her afspilles.

Sagen er, at mange negative stemninger er skabt tidligt i vores liv som en slags forsvarsmekanismer. Det kan være, at man ofte vågner med en følelse af være lidt opgivende og træt med en kronisk underliggende bekymring om, det hele nu duer.

Er det overhovedet værd at stå ud af sengen? Denne stemning er et "program", der afspilles i underbevidstheden. Men hvor stammer dette program fra? Det er muligt, at det er skrevet/forfattet tidligt under min opvækst, hvor det kan have fungeret som en naturlig reaktion, et forsvar mod forhold i min familie.

Men nu, måske halvtreds år senere, så har dette program mistet sin funktion - mønstre og strategier, som ikke skaber nytteværdi - men alligevel afspilles det jævnligt i underbevidstheden! Disse mønstre kan ændres, vi kan opdatere underbevidstheden. Det er en langvarig proces, men første trin er at få en mere direkte relation til underbevidstheden.

Kommunikation med underbevidstheden

Du kan prøve at komme til bedre at forstå din underbevidsthed. Meditationen lærer dig at iagttage de grund-stemninger, som underbevidstheden dagligt disker op med. Og du ser, hvordan buddhisterne har ret, når de siger:

 • Følelser skaber tanker
 • Tanker skaber handlinger
 • Handlinger skaber lidelse

  Der kan være en vis sandhed i den beskrivelse. Underbevidsthedens sprog er følelser/emotioner og billeder. Vi kan lære at blive en smule mere opmærksomme på vores følelser og stemninger - både de positive og negative. Lære at mærke ind, hvad er det egentlig for en stemning, der ligger i mig lige nu? Mange forstår slet ikke at lytte indad - at være opmærksom på sindets stemninger. Og de negative steninger og emotioner ignoreres totalt, dem vil vi bare af med.

  Taler i billeder

  Et andet sprog fra underbevidstheden er de billeder, der kommer i vores sind. Jung beskrev det klart:

 • Underbevidstheden er et lag under det verbale sprog
 • Underbevidstheden udtrykker sig ikke i ord men i billeder

  Sproget, begreberne og ordene er et yngre fænomen. Underbevidsthedens brug af billeder er rent udviklingsmæssigt millioner af år gammelt.

  Det er typisk i drømme, at der optræder billeder. Men det sker også i mange andre situationer. Hvis man fx sidder og tænker over en begivenhed i barndommen eller et andet minde, så kører der en lille film i hjernen. Det er underbevidsthedens billeder og sprog. Man husker i billeder.

  Når du først begynder at være mere bevidst over sindets mere subtile stemninger og billeder, så lytter du en smule til til underbevidstheden.

  Du er måske negativ, bekymret og anspændt.

  Du er negativ og bekymret, anspændt. Du er også opmærksom på anspændtheden. Du gentager hele tiden inde i hovedet "jeg er træt, jeg er bekymret, puha, det er hårdt det her". Men er du også opmærksom, de elementer, som underbevidsthed afspiller for at skabe denne emotion?

  Underbevidstheden afspiller et program, der fremviser små billeder af, hvordan det hele er noget møg. Billeder og eksempler på, hvordan du alligevel vil være træt hele dagen - de genafspilles konstant. Det er underbevidsthedens forventning - den forventning, som ligger til grund for dette stemningsprogram.

  Men måske kan du selv frembringe billeder med et andet budskab. Du kan se for dig, hvordan du skal i gang med et spændende projekter, hvordan du tage skoene på og går ud og traver en lang tur og glæder dig over den friske luft - eller hvad, det nu er.

  Forestiller du dig (med en visualisering) den slags positive scenarier, så kommunikerer du med underbevidstheden på dens eget sprog. Og så kan du måske i et vist omfang re-programmere den - tjeneren er på efteruddannelse.

  Teorien siger, at en sådan re-programmering giver underbevidstheden valgmuligheder, den behøver ikke længere kun at afspille det samme negative program igen og igen. Der er mulighed for en mere positiv vej.

  Der er bare delte meninger om denne type selv-programmering. Nogle hævder at have stort udbytte af det, hvor andre ikke tror det fjerneste på det.

  Underbevidstheden er en enorm kraft, som det kan være spændende at nærme sig. Men det er nok lidt vel håbefuldt at forvente, at man kan manipulere sig selv til de helt store peronlighedsændringer.

  Underbevidstheden er en samvittighedsfuld tjener

  Underbevidstheden har to hovedfunktioner. Den skal beskytte os og den holde os glade og tilfredse. Det er en god tjener.

  Beskyttelsesprogrammet er lavet til sikre os mod ubehagelige oplevelser fx i en dysfunktionel familie, hvor der måske ikke var plads til, at du kunne udfolde dig med glæde og energi.

  En beskyttelse mod skam og afvisning (meget typiske for hæmmede, neurotiske personer) - noget, som var vigtigt den gang.

  Når tjeneren er grundigt oplært til denne beskyttelse, så kan programmet være meget dominerende, også 50 år senere, hvor der egentlig ikke er brug for det. Der kan være god mening at forsøge at få omprogrammeret sin bevidsthed. Nogle vil forsøge med meditation, andre med bøn.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og Om ego'et.

 • Om kropsterapi (eksternt link)

  Opdateret 20.10.2014. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •  
           
  b