HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

5.30 Meditation mod negative følelser

Vi har alle negative følelser. Mange (især amerikanske) guruer og terapeuter hævder, at man kan fjerne negative tanker ved fx at fortælle underbevidstheden (gennem meditationer og psykologisk programmering), at man er træt af de negative mønstre, og man skal bare gøre sådan og sådan. Det er bare ikke så let. Slet ikke så let.

Mennesket er født i og til en vis grad af lidelse, og det er svært at sætte sig ud over. Nogle vil selvfølgelig fremføre (og tjene på) budskaber om, at "alle kan blive lykkelige" på den og den måde. Det er forførende tanker, men gerne ren fantasi.

Hele vores personlige eksistens hviler på et enormt underliggende psykisk materiale. Alle har været udsat for traumatiske oplevelser, der har været perioder i ens barndom hvor man har været krænket på en eller anden måde.

Vi er også alle vokset op og præget af en på en eller anden måde repressiv kultur - etnisk, værdimæssigt, religiøst, historisk osv.

Tænk på al den vold, europæere har udsat folk i den 3 verden for. Slavehandel, massiv kulturel undertrykkelse og økonomisk plyndring. Det er facts, det har vi gjort, og meget af vores rigdom er hentet gennem udbytning og plyndring af de fattige lande. Disse handlinger ligger og rumsterer i det kollektive ubevidste og skaber lidelse op gennem alle de efterfølgende generationer.

Tænk på alle de krænkelser, kvinder har måttet finde sig i op gennem historien.

Tænk på den økonomiske udbytning og det magtmisbrug herremænd og storindustri har praktiseret lige fra middelalderens fæstebønder og op til røverkapitalismens hærgen i ulandene. Masser af mennesker og familier har oplevet knæk på den ene og den anden måde.

Der findes ingen perfekt kultur eller familie. Der er masser af illusioner og fantasier, men sandheden er, at vi er ufuldkomne, vores samfund og familier er ufuldkomne, sådan har det altid været og sådan vil det altid være. Uanset hvor storslåede visioner, vi kan stille op med.

Dette er ikke udtryk for en håbløs opgivenhed - tværtimod. Vi er bare nødt til at være realistiske.

Vil du vokse som person, vil du gerne modnes og opnå en bedre grad af personig integration, så skal de dybereliggende niveau og mønstre i dit sind bevidstgøres; vi skal ned og gense, generindre og forstå de mekanismer, der danne hele vores adfærdsmæssige programmering. Og så skal man acceptere lidelsen, som er en del af den pakke, vi er født ind i.

Tre mønstre

Sindet er meget komplekst, men ofte arbejder det i mønstre. Og her kan man i hvert fald se tre mønstre, som er med til at skabe de negative emotioner:

For det første er der den emotionelle bagage, vi har med os. Vi har haft oplevelser i barndommen, der har krænket og skræmt os og gjort os frustrerede. Der har været situationer, hvor vi var stillet overfor valg, vi ikke forstod og ikke kunne håndtere. Vi var bange, meget utrygge. Det er traumerne. Denne bagage er uønsket. Den giver os ubehageligheder, og det vil vi ikke. Så den undertrykkes. Men den er der, alligevel.

Følelser kan ikke ignoreres; de kan forvises til underbevidstheden, men jo mere de undertrykkes, jo mere maser de på. Spændingen opbygges, den giver stress og måske ender det med fysiske sygdomme. For nogle sænkes tærsklen for de negative følelser - der skal mindre og mindre til at udløse reaktionen. Små ting, der ikke burde berøre én, kan udløse en stemning. Der skal ryddes op i denne emotionelle bagage. Det er et kæmpe arbejde.

Det andet er den indre kamp, alle har med sig selv. Vi er splittet mellem modpoler, vi holdes tilbage af os selv. Som når foden både på speeder og bremse samtidig. Her kan man forsøge at få øje for de mekanismer, der holder én tilbage. Eller i det mindste være opmærksom på dem. Og igen acceptere, at man ikke altid kan vælge det rette.

Som Kierkegaard vist sagde: "Gift dig, så er det noget bras. Lad være med at gifte dig, det er også noget bras."

Tredje. Vi har alle masser af prægninger med nogle holdninger og forestillinger, der som dominerer vores relation til omverdenen. Man tror måske, at folk vil skade en. Det er en holdning, der dybt programmeret i ens sind, ligesom andre "vrangsforestillinger som: At man bare ikke er god nok. Eller at man forventer at blive såret. Selvom partneren er kærlig og rar, er forventningen til svigt så stor, at kærligheden ikke trænger ind.

Der er mange kulturelt/historisk/etnisk betingede prægninger. Man er fx instinktivt bange for fremmede - det er en ren etnisk/klanmæssig prægning, der går titusinder år tilbage. Og det gælder alle folkeslag på Jorden.

I samme afdeling har vi troen på, at ens race/type/køn er naturligt overlegen og måske udvalgt. Her rækker forestillingerne meget vidt - lige fra nazismen, forstillinger om overmennesker, og den hvide racisme til den mere "almindelige" mandschauvenisme.

Hele den krænkelsesdebat, vi har oplevet trækker energi fra disse dybe kulturel/etniske prægninger, vi alle har med os. Det ligger meget dybt i os, at vi ser ned på mennesker fra andre lande og kulturer. Og det skaber en masse negativitet.

Danskere er meget slemme til at tro, at vores løsninger og systemer er verdens bedste - uanset om det gælder velfærd, uddannelse, sundhed eller andet. Og vi har meget godt i Danmark, men hvis man prøver at opholde sig lidt i andre lande, er det åbenlyst at vi også er meget begrænsede og hæmmede på en lang række områder. Vi kan bare ikke se det selv.

Frigørelse fra indre tvang

Når middelaldermystikeren Johannes Tauler skriver om menneskets vej mod selverkendelse, fremhæver han, at "undervejs er man nødt til at klippe 10.000 bånd". Tauler er eksponent for en kristen, meditativ praksis, hvor formålet er "at skabe plads til Gud" i både krop og sind. For at kunne skabe plads til Gud, skal der tømmes ud i alt det overflødige og klippes bånd til alt det, som bare fylder op.

Et af de bånd, der skal klippes, er vores helt tætte identifikation med en fastlåst karakter. Vi er alle født med nogle psykiske anlæg, der samlet kan beskrives som en personlighed.

Man kan føle sig domineret af et bestemt temperament eller måske en personlighedstype, fx som introvert/ekstrovert eller måske en enneagram-type, hvis man har studeret dette system. Personligheden giver os redskaber i forhold til vores omgang med andre mennesker og "virkeligheden" i bred forstand.

Personligheden, der grundlægges under vores opvækst, med afsæt i medfødte dispositioner, dikterer os brug af et bestemt udvalg af forsvarsmekanismer, strategier og adfærd, som vi derfor konstant trækker på. Men der findes andre redskaber og løsningsmodeller.

Forståelsen af egne medfødte anlæg er et vigtigt middel på vejen mod en større og mere rummelig selverkendelse - men det er ikke noget man skal blive hængende i. Målet er at nå et større gennembrud, hvor personligheden bliver mere transparent, så "sjælens egentlige essens" i højere grad får lov til at træde i karakter. Og hvor man lægger alle de gamle, begrænsende vaner bag sig.

Modellen viser, at vores handlemåder og strategier farves af dispositioner (personlighed/karaktertræk/temperament mv.). Strategierne indarbejdes ubevidst under opvæksten, og ligger dybt i sindet. Et af de sidste trin i en meditativ udviklingsproces er at mindske identifikationen med vores temperament og de begrænsninger, bindinger og prægninger giver.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og Om ego'et.

 • Om kropsterapi (eksternt link)

  Opdateret 10.02.2019. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •  
           
  b