HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

5.30 Meditation mod negative følelser

Vi har allle negative følelser. Men de kan nu ikke bare fjernes ved, at man fortæller underbevidstheden, at man er træt af de negative mønstre, og du skal gøre sådan og sådan! Der er jo underliggende materiale - traumatiske oplevelser, perioder i ens barndom hvor man har været krænket på en eller anden måde. Disse dybereliggende planer og mønstre skal bevidstgøres; vi skal ned og gense, generindre og forstå de mekanismer, der dannede den negative programmering.

Sindet er meget komplekst, men ofte arbejder det i mønstre. Og her tre vigtige mønstre, som skaber de negative emotioner:

For det første er der den emotionelle bagage, vi har med os. Vi har haft oplevelser i barndommen, der har skræmt os og gjort os frustrerede. Der har været situationer, hvor vi var stillet overfor valg, vi ikke forstod og ikke kunne håndtere. Vi var bange, meget utrygge. Det er traumerne. Denne bagage er uønsket. Den giver os ubehageligheder, og det vil vi ikke. Så den undertrykkes. Men de er der, alligevel.

Følelser kan ikke ignoreres; de kan forvises til underbevidstheden, men jo mere de undertrykkes, jo mere maser de på. Spændingen opbygges, den giver stress og måske ender det med fysiske sygdomme. Samtidig sænkes vores tærskel for de negative følelser ­- der skal mindre og mindre til for at udløse stemningen. Små ting, der ikke burde berøre én, kan udløse en stemning. Der skal ryddes op i denne emotionelle bagage.

Det andet er den indre kamp, alle har med sig selv. Vi er splittet mellem modpoler, vi holdes tilbage af os selv. Som når foden både på speeder og bremse samtidig. Her skal man identificere de mekanismer, der holder én tilbage.

Tredje. Vi har alle masser af prægninger med nogle holdninger og forestillinger, der som dominerer vores relation til omverdenen. Man tror måske, at folk vil skade en. Det er en holdning, der dybt programmeret i ens sind. At man bare ikke er god nok. Eller at man forventer at blive såret. Selvom partneren er kærlig og rar, er forventningen til svigt så stor, at kærligheden ikke trænger ind.

Meditation, som beskrevet i denne bog, er et universalmiddel til denne oprydning!

Frigørelse fra indre tvang

Når middelaldermystikeren Johannes Tauler skriver om menneskets vej mod selverkendelse, fremhæver han, at "undervejs er man nødt til at klippe 10.000 bånd". Tauler er eksponent for en kristen, meditativ praksis, hvor formålet er "at skabe plads til Gud" i både krop og sind. For at kunne skabe plads til Gud, skal der tømmes ud i alt det overflødige og klippes bånd til alt det, som bare fylder op.

Et af de rigtig stærke bånd, der skal klippes, er vores identifikation med en personlighed. Som som det er grundigt beskrevet i denne bog, er vi født med nogle psykologiske dispositioner, der samlet kan beskrives som en personlighed.

Man kan føle sig domineret af et bestemt temperament eller måske en personlighedstype, fx som introvert/ekstrovert eller måske en enneagram-type, hvis man har studeret dette system. Personligheden giver os redskaber i forhold til vores omgang med andre mennesker og "virkeligheden" i bred forstand.

Personligheden, der grundlægges under vores opvækst, med afsæt i medfødte dispositioner, dikterer os brug af et bestemt udvalg af forsvarsmekanismer, strategier og adfærd, som vi derfor konstant trækker på. Men der findes andre redskaber og løsningsmodeller.

Forståelsen af egne medfødte anlæg er et vigtigt middel på vejen mod en større og mere rummelig selverkendelse - men det er ikke noget man skal blive hængende i. Målet er (og så er vi henne i sjette stadie af meditativ bevidsthed) at nå et større gennembrud, hvor personligheden bliver mere transparent, så "sjælens egentlige essens" i højere grad får lov til at træde i karakter.

Modellen viser, at vores handlemåder og strategier farves af dispositioner (personlighed/karaktertræk/temperament mv.). Strategierne indarbejdes ubevidst under opvæksten, og ligger dybt i sindet. Et af de sidste trin i den meditative proces er at mindske identifikationen med vores temperament og de begrænsninger, denne binding giver.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og Om ego'et.

 • Om kropsterapi (eksternt link)

  Opdateret 20.10.2014. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •  
           
  b