HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

5.32 Meditation mod smerter

Kan man meditere smerter væk? Det kan man tro, hvis man læser diverse artikler på nettet og i blade. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men man kan godt bruge meditation mod smerter. Det handler bare ikke om at meditere dem væk.

Smerterne forsvinder ikke ved meditation, men du kan ændre din sindstilstand, så du reagerer ganske anderledes på smerterne. Læs min bog om at meditere. Der kan du lære at meditere ved at følge øvelserne og give dig tid til det. Mange tror, at man kan lære at meditere på en weekend. Så kan man bare meditere. Det passer desværre ikke.

Man kan hurtigt tage et kursus, men det tager år at lære at meditere - det er en rigtig langvarig proces. Desværre, men sådan er det ... Hører du andet, ja, så skal du ikke tro på det.

Meditation kræver fast - om ikke daglig - så i hvert fald ugentligt praksis. Typisk to til tre gange ugentligt af minimum 15 minutter. Mindre kan bare ikke lade sig gøre. Og så skal denne praksis fastholdes resten af livet.

Men til gengæld kan jeg garantere, at hvis du tillægger dig denne praksis - ved at følge bogens instruktioner - så får du lært at meditere. Det betyder, at meditation bliver en del af dit liv. Dermed ændrer dit sind sit adfærdsmønster på en meget grundlæggende måde.

Du lærer bl.a. at reagere anderledes på sanseoplevelser og anden påvirkning. Det gælder også smerter. Når du er vænnet til den meditative bevidsthedstilstand, kan du "swappe ind og ud" af den - mere eller mindre på kommando. Og det kan du, når du har mediteret igennem længere tid med fast praksis.

Er du havnet i en tilstand af smerte - for eksempel ved sygdom - kan du håndtere denne ubehagelige situation på en anden måde. Smerterne og ubehaget forsvinder selvfølgelig ikke, men du bliver mindre irriteret og mere accepterende og rummelig i forhold til dem. Dit sind reagerer anderledes på smerten. Det betyder, at du - næsten - kan sidde og egentlig have det ganske godt, selvom du egentlig, rent fysisk, har det elendigt.

Med et sind, der har vænnet sig til den meditative bevidsthed, kan du tage smerterne og ubehaget ind på en anden måde og lade sindets egen ro og glæde ved at eksistere dominere i forhold til smerterne og ubehaget.

Den faste meditative praksis optræner netop evnen til at finde ind i et rum af dyb ro og psykisk velvære. Dette rum har vi alle i vores sind; det kræver bare lang tids optræning at lære først at få øje på den og dernæst at kunne "connecte" til den på en mere permanent basis, og når der er brug for det.

Lær at meditere, og gør det så tidligt i dit liv, som det er realistisk. 40-årsalderen er nok et fint tidspunkt at begynde. Så er du i god tid foreredet til at tage imod de kropslige lidelser, vi alle render ind i, før eller senere.

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 09.12.2014. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

  •