HSP-Info.dk

Header Image  
           Se også Vores Sundheds-blog      www.fitness-vitalitet.dk

5.90 Ti gode grunde til at meditere

Der er masser af gode grunde til at meditere. Du kan bare læse min bog her, der viser hvordan personlig, indre vækst hænger tæt sammen med øget selverkendelse og højere energiniveau i bevidstheden.

Men her er ti (eller ni er det vist), andre gode grunde:


1. Få styr på dine tanker

Mange påbegynder meditation, fordi man ønsker at blive bedre til sit arbejde. Det handler om den optræning af koncentration og nærvær, som er følge af den meditative træning. Når du kan iagttage og registrere dine egne tankemønstre, får du også indlagt et nødvendigt filter mellem tankeimpuls og handling. Det gør det lettere at kunne fokusere på det væsentlige og udelukke det mindre relevante.

2. Få styr på dine følelser

På længere sigt vil meditationen give dig større kontakt til dit indre liv - din underbevidsthed og dit følelsesliv. Du lærer dine egne skyggesider at kende, og bliver bedre til at rumme og udtrykke dine følelser. Forskningen viser, at vi er nødt til at være stille og opmærksomme for at kunne trække på vores dybere emotionelle lag. Det er fra disse lag, at empati og måske også kærlighed kommer fra.

Hvis man tillader sig konstant at blive forstyrret og distraheret - fx af internettet, som nogle sidder på næsten døgnet rundt - så kortslutter vi faktisk vores egen evne til mere dyb emotionelle respons. Et af resultaterne er det småpsykopatiske mopperi, der findes på mange af nettets blogs.

Når du afsætter daglig tid til "at mærke indad", får du klart bedre kontakt med dit temperament, med dine egne følelser og dine stemninger. Den psykiske modning gør dig mere rummelig - også overfor andres følelser og stemninger. Dit seksualliv vil også blive bedre, når du forstår at spænde af og være nærværende overfor din partner.

3. Få et mere enkelt liv

Når nærvær og rolig opmærksomhed får større plads i din bevidsthed, kan det få følger på en række praktiske planer. Nogle trives med rod, men andre opdager, at rod i hjemmet faktisk giver mental støj. Det samme gælder den overflod af materielle ting, vi omgiver os med. Rent historisk er der sket et stort skift fra et mangelsamfund til et overskudssamfund. Skiftet er sket ganske hurtigt, og derfor sidder mangelsamfundets normer stadig dybt i os.

Mange har svært ved at smide ting ud, og man hober sammen uden egentlig at være tvunget til det. En bekendt beklagede sig over, at hun nu arvede sin mors porcelæn med bestik til 24 personer. Hun havde nogle år tidligere arvet et tilsvarende sæt fra bedstemoderen, og de havde jo også alt deres eget... Hun følte sig på en eller anden måde forpligtet til at opbevare alle disse overflødige ting. Jeg har en ven, som har hjemmet fyldt med gamle bøger - reol på reolmed bøger, der er forældede og uden værdi, men som man ikke smider ud. For man smider jo ikke ting ud (og slet ikke bøger) ...

Disse holdninger er ubevidste levn fra tidligere og fattige tider. De overflødige ting fylder op - rent fysisk, men langt værre også mentalt. Tingene er repræsenteret i vores underbevidsthed, hvor binder psykisk energi. Det hører helt klart med til det bevidste liv, at man får tyndet kraftigt ud i alle de overflødige effekter (gamle som nye), der hober sig op i hjemmet. Oprydning og forenkling er at tage ansvar for egne handlinger.

4. Frihed fra stimulanser

Meditation giver indre ro, og det fører til en harmonisering i nervesystemet. Dermed får man overskud til afvænning/nedtrapning/omlægning - også i forhold til stimulanser. De fleste skal gennem fra 3 til 8 rygestop-forsøg, før man kan smide cigaretterne - og her kan meditation hjælpe til. Det samme gælder andre former for misbrug som alkohol og overspisning - symptomer på indre ubalancer, der skal afklares, inden man kan kaste de dårlige vaner fra sig. Problemer mange HSP'er og introverte kæmper med ...

Vi du udvikle dig som menneske, skal du være selvkritisk og årvågen. Har du nogen form for misbrug? Rent psykologisk ved man, at alkohol "fjerner én fra sig selv". Og ethvert stof, som får én til at ændre adfærd, hindrer selverkendelsen. Man lærer ikke sig selv at kende, så længe man er dopet med enten det ene eller det andet - det kender jeg af egen erfaring en del til.

5. Bedre søvn og døgnrytme

Du skal være opmærksom på, at meditation i et eller andet omfang kan erstatte søvn. Når du er i meditativ stilhed, er du i en tilstand af en næsten velsignet hvile; der er hverken krav eller forventninger til dig. Du er alene med en indre stilhed i en fredfyldt afslappethed. Selv om det egentlig er en bivirkning, så kan tilstanden virke opladende rent energimæssigt. Efter meditationen er du i bedre balance, hvor du har mulighed for at bruge din energi på en mere fornuftig og rolig måde. Du får ro, årvågenhed og fokus til resten af dagens aktiviteter. Og det kan reducere søvnbehovet.

På den lange bane indgår meditation i et større og mere dybdegående udviklingsforløb, som trinvist fører dig frem mod en større selverkendelse. Processen virker i det ubevidste, og det kan i perioder kræve en del psykisk energi og medføre et større behov for hvile og rekreation. Du skal nu ikke være bange for, at du ikke har tid til at meditere. For når du kommer ind i en mere rolig og afklaret livsstil, ændres dit forhold til tiden og bliver mere bevidst. Så skal du nok nå alt det, du skal.

6. Vægttab og mindre sygdom

Overvægt er et enormt problem, og der tilbydes masser af løsningsmodeller - kure, træning, operation, kostomlægning.

Overvægt skyldes dårlige vaner og psykologiske forstyrrelser - sådan er det. Meditation er nok den bedste slankekur, der findes, for her lærer du at iagttage de psykiske impulser, der får dig til bestemte handlinger - såsom at hyggespise. Og så bliver det reelt muligt at standse impulserne, inden du agerer på dem.

Slik, sodavand, kager og god mad indgår ofte som trøstemidler, der dulmer nerverne og fjerner opmærksomhed fra ubehagelige følelser - følelser, der skal integreres (der faktisk venter på at blive integreret). Den meditative praksis sætter fokus følelseslivet og oplyser de mentale mønstre, man gennem årtierne har påtaget sig og vænnet sig til. Så sideløbende med kure, træning og andre gode tiltag vil meditation kunne lægge det psykologiske fundament for en sund livsstil.

Det kræver psykisk samling og nærvær at kunne tolke kroppens symptomer og modstå de impulser, der opstår rent emotionelt. Man skal lære at genkende den reelle sult. Accepter, at det tager tid, men fasthold fokus.

7. En bedre økonomi

Trods "kriser" lever vi med en velstand, der aldrig før er set. Alligevel døjer mange med gæld og dårlig økonomi. Der er ærgerligt, og det er spild af livsmuligheder. Meditationen giver den mentale frihed, som mange øjensynlig mangler. Man lærer at modstå impulser - som de ofte overflødige købsimpulser.

Når du lærer dit temperament og dine medfødte dispositioner bedre at kende, kommer du til at stå langt mere fast i dig selv. Du får ægte selvværd. Det fører til langt mindre afhængighed af forbrug, underholdning og andre "trøstemidler". Det kan være, at du finder ud af at holde ferier på en billigere og mere autentisk måde. Du kan formentlig gennemse hele dit budget med nye øjne og spare tusinder af kroner..

I det hele taget virker meditationen på langt sigt transformerende på den udvendige materialistiske stræbsomhed, der kendetegner forbrugssamfundet.

8. Depressioner kan kontrolleres

Depression er blevet en folkesygdom. Lægerne uddeler diagnosen rundhåndet, og der er en enorm omsætning i lykkepiller. Mange oplever heldigvis, at de bedre kan styre depressionen via meditation -noget psykologer også udnytter i forbindelse med kognitiv terapi.

Bare ti minutters daglig meditation giver en stor personlig kontrol over tanker, følelser og livssituation. Selv hvis man er i medicinsk behandling for depression, kan meditationen være et stærkt hjælpemiddel til at få det bedre. Meditationen lærer dig at give slip på tanker og følelser - herunder de negative. Det giver et større rum for kontrol, hvis man døjer med depression. Når vi mediterer, lærer vi at slappe af og lade tankerne drive i gennem systemet. Vi er ikke tvunget til at identificere os med bestemte tanker eller følelser. Gennem træningen ser vi, at alle problemer, tanker og følelser er frembringelser i sindet, som konstant er under forandring. Intet er bestandigt, det kommer og det går.

Meditation har også evnen til at stimulere bestemte centre i hjernen, der giver en behagelig, fredfyldt stemning. Meditationen danner simpelthen en stemming af fred, kærlighed og hengivenhed, som er et godt middel mod depression, smerte og negative tanker. Meditation kan praktiseres hvor som helst og er et super alternativ til lykkepiller og lignende.

9. Den indre fred

"Lad din sjæl komme til ro" skrev en gammel mystiker. Det gode budskab er, at man kan lære finde ind til denne indre fred. Vi har redskaberne til det, de er inden i os. Enhver kan lære at meditere på sit åndedræt - det kræver ikke andet end tid og lidt viljestyrke. Og når først du får smag for denne indre fred, så bliver livet mindre kompliceret.

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Relevante artikler:

 • Om komplekser og Om ego'et.

 • Om kropsterapi (eksternt link)

  Opdateret 20.10.2014. Alt materiale: Copyright 2011-18 Michael Karbo og HSP-INFO.dk

 •  
           
  b