HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk


6.38 Neuroser og vejrtrækning

Indenfor den kropsorienterede psykoterapi (se også denne og følgende artikler) er åndedrættet meget vigtigt, da det:

 • Giver et tydeligt spejlbillede af vores psykiske og følelsesmæssige tilstand

 • Kan optrænes og bruges som "forstærker" i forhold til spændingsfrigørelse

 • Påvirker både krop og psyke.

  Lægen Wilhelm Reich, der er stamfader til den moderne kropsterapi, beskrev hvordan følelsesmæssige fortrængninger (og dermed traumer) sætter sig i kroppen:

 • Som muskulære spændinger/blokeringer/pansringer

 • Som ændrede åndedrætsmønstre.

  Den evigt problematiske barndom ...

  En problematisk opvækst er gerne ensbetydende med følelsesmæssigt pres. Barnet ved ikke, hvad det gør forkert, og det bliver mere eller mindre kronisk anspændt.

  Presset sætter sig i kroppen, hvor bevægelserne bliver hæmmede og synes klodsede.

  Kroppen snører sig sammen i alle led, og spændingerne omkring hals, brystkasse og underlivet er med til at dæmpe vejrtrækningen.

  De kropslige bevægelser under åndingen bliver mindre udtalte, og lungerne optager måske kun en brøkdel af deres fulde kapacitet.

  Tilstanden svarer ganske til, når man er stresset. Da er kroppen spændt op, og åndedrættet meget hurtigt og overfladisk. Men hos kronisk anspændte personer er tilstanden vedvarende - spændinger er groede ind kroppen og er blevet til det, Reich kaldte pansringer.

  Det er de pansringer, som kropsterapien prøver at løsne, og de samme pansringer kan man gradvist blive bevidst og få løsnet op for gennem afspændingsøvelser og meditation over det dybe åndedræt.

  Vaseåndingen - en øvelse

  Et billede, som bruges på lungerne under åndingen, er en vase, der tømmes og fyldes for vand:

 • Først udåndingen: Vasen tømmes fra oven, så fra midten og til sidst fra bunden.

 • Så indåndingen: Vasen fyldes først i bunden, så i midten, og til sidst i toppen.

  I denne øvelse rettes fokus og opmærksomhed på åndedrættet med dets rytme.

 • Sæt dig til rette i en meditationsstilling med hænderne på knæene og ånd roligt ind og ud.

 • Mærk udåndingen: Lungerne tømmes som en vase med vand, først i den øverste del, så midt på og til sidst i bunden.

 • Mærk indåndingen: Lungerne fyldes først i bunden, så i den midterste del og til sidst for oven.

  Registrer på denne måde ti dybe, pulserende vejrtrækninger.

  Kropsterapi

  Kropsbaseret psykoterapi ser de negative følelser og traumatiske oplevelser som "pansringer" i kroppen. Det er kronisk spændte områder, der afskærer både åndedræt og generel livsenergi (bioenergien, eller med Reich udtryk "orgon") fra et frit flow. Vi oplæres til ikke at føle, tale om eller på anden måde udtrykke følelser.

  For at kunne fortrænge de stærke følelser og oplevelser, "fryser" muskulaturen altså til i kroniske spændinger, som fjerner følelse og kropsfornemmelse fra de pågældende områder. På det psykiske plan er resultatet mere fastlåste, hæmmede og ufleksible personlighedsstrukturer.

 • Læs meget mere om kropsterapi her

  Kropsorienteret psykoterapi (som "bioenergetics") bearbejder de kropslige spændinger med bestemte krops- og åndedrætsøvelser. Inden for asiatisk energiterapi ser man stort set de samme mekanismer, omend fokus her gerne er på at få højnet energiniveauet, mere end på at få frigjort følelseslivet.

  Indere, tibetanere og kinesere ser, at de negative emotionelle energier har forvrænget energilegemet og skabt forstyrrelser i kroppen, som fører til sygdomme. Når der er tale om "gamle skader", ligger mønstrene så dybt gemt i nervesystemet og kropsmuskulaturen, at personen ikke selv mærker til dem. Læs om asiatisk energiforståelse her. (Nyt vindue)

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 07.06.2015. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •