HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.10 Kristen spiritualitet
- hengivenhed og frihed

Kristne ser grundlæggende tilværelsen som en gave, skænket af Gud - hverken mere eller mindre. Spørgsmålet er, hvordan man bedst tager i mod og forvalter denne gave. Den skulle jo gerne vokse, og blive til noget godt.

Som Wilfrid Stinissen så klart udtrykker det, er kristendom først mystik, så etik. Det betyder, at som kristne ved vi, at man ikke bare ved egen kraft kan præstere en masse gode gerninger. Men når vi er åbne for Gud, så lader vi ham præstere i os. I hans tempo og i hans omfang, efter hans vilje. Derfor, først mystik - så etik!

Budskabet fra de de vise kristne, de hellige mænd og kvinder - alle helgenerne, staretser og mystikerne op gennem århundrederne - har altid været, at man skal holde sig tæt til Gud.

Der skal være plads til Gud i ens liv, i alle situationer - hver dag - hele livet igennem. Og i jo højere grad, man kan lade Gud fylde, jo større vil helliggørelsen blive.

For at kunne holde sig så tæt til Gud, må man sætte sig selv i baggrunden. Alle de personlige storslåede tanker, alle fantasierne, planerne, engagementet og de storladede følelser kan være udmærkede, men de skal ledes af Helligånden.

De personlige projekter har deres plads, men de må íkke tage kontrollen over eksistensen. Sjælen skal have ro, for at den overhovedet kan modtage Helligåndens vejledning. Derfor skal der skrues ned for den personlige tanke- og ambitionsstrøm.

Lærer man at trække hele det personlige projekt i baggrunden, får Gud mulighed for at nå sjælen. Du byder ham ind og henvender dig med et roligt sind - i stille bøn, afventende og modtagende.

Personlig transformation

Inden for den kristne spiritualitet er ønsket den menneskelige udvikling, hvor man lader Gud fylde mere og mere i éns liv.

Et af hjælpemidlerne er den stille bøn og meditation, hvor sindets frembringelser neddæmpes med vedvarende gentagelser forskellige bønner. Her er især "Kristusbønnen" og Rosenkransen flittigt benyttede.

Den kristne ved, at Gud gerne vil tale til ham/hende. Det sker bare bedst i stilhed - når tankestrømmen er dæmpet, og der er plads til et åndeligt input.

Hver enkelt mystiker er unik, og alligevel kan de ses som perler på den samme kæde. Den belgisk fødte og i Sverige bosiddende, nutidige mystiker, karmelittermunken Wilfrid Stinissen (1927 - 2013), har skrevet mange bøger, hvor han demonstrerer en kærlig, transformerende spiritualitet. På denne danske hjemmeside kommer der hver dag en ny tekst af Wilfrid Stinissen.

Hverdagsmystik

Egentlig er mystik nu ikke noget svært eller eksotisk, som kun kan foregå i et kloster eller på en alpetop. De såkaldte Rhin-mystikere (Tauler, Eckehart og Ruysbroeck) var store eksponenter for hverdagsmystik. De skrev til og prækede for lægmand, og deres budskab var, at man skulle samle sig i det indre, selverkendelse og så ellers leve et sundt, aktivt og stabilt liv med fokus på den indre overgivelse til Guds vilje.

Johannes Tauler var en af disse mystikere fra 1300-tallet. Han skrev en række traktater i almindeligt talesprog, og hans grundtanke var, at ethvert individ må gennem en tilbundsgående selverkendelse for at komme frem til et liv i frihed.

Selverkendelsen er redskabet til at få fjernet alt det i os, der skiller os fra Gud. Tauler skrev: "I stilhed og bøn skal du søge dit hjerte. Ingen ved bedre end dig selv, hvad det er, der adskiller dig fra Gud. Spørg selv. Og lyt så!"

Med mere moderne psykoanalytisk tilgang kan man til en start pege på vores skyggesider, der skal integreres.

Ordet askese

Selve ordet askese er græsk og betyder egentlig træning (gymnastisk eller åndelig). Den aketiske, spirituelle træning består i at optræne evnen til at foretage og ikke mindst rumme fravalg, som fx ikke at drikke alkohol eller spise kød. Eller måske slet ikke at indtage føde gennem måske ti dage.

Denne type fravalg kræver træning - deraf ordet askese.

Mange danskere er så forankrede i en forestilling om "det gode liv" som bestående af rigelige mængder af mad, drikke, måske sex og i hvert fald megen underholdning. Så kan askesen virke som noget ekstremt, overdrevet og måske provokerende. Men set i et større perspektiv er det den overdrevet materielle indstilling, som er det egentlige ekstrem.

Inden for indisk/buddhistisk tradition er der langt større accept af denne askese. Sadhana kaldes det spirituelle arbejde, der har et bestemt formål (som en form for forening med Gud).

Selvom ikke alle kristne præster og teologer er særligt artikulerede omkring det spirituelle arbejde, så gælder det asketiske princip også for kristen spiritualitet.

Livet består af valg og fravalg - det er en forudsætning for den personlige frihed. I det spirituelle liv indgår der også fravalg. Mystikere er åbne overfor at vælge Gud, også når det betyder at sige farvel til noget andet.

Frans af Assisi og hans tiggermunke tog den fulde konsekvens af fravalget; de frasagde sig enhver jordisk besiddelse, herunder bolig og penge. Så radikalt går de færreste dog til værks i dag.

Men hvis du vil leve et mere spirituelt liv, så kommer du til at give slip på dine illusioner om, hvor meget du selv kan styre og bestemme i dit liv. Og det er nok en af de største kameler, der skal sluges. "Der er tusinder bånd at klippe over", sagde Johannes Tauler i en af sine prædikener.

Det paradoksale er, at når først du tager dette skridt, føles det som det mest naturlige og som en stor frihed. De eventuelle fravalg kommer af sig selv og føles ikke som noget tungt og svært.

Johannes Tauler er fast forvisset om, at hvis mennesket "gør sin del af arbejdet", nemlig gennem bøn og meditation "at frigøre sig fra de skabte ting, så vores sjæl bliver klargjort til Gud", bærer det med sikkerhed frugt i det lange løb. Han udtrykker det ganske poetisk:

"Når man har forberedt både sindets lavere og højere kræfter, så bliver hele personen modtagelig, og det bløde, guddommelige lys kan sende sine klare stråler ind på en ædel grund. Der kan begynde en glædens sommer ... Den nådefulde Gud lader ånden blomstre og vokse, og til sidst bærer den en frugt, der overgår noget tungen eller hjertet kan forestille sig".

Kristen meditation og bøn

Middelalderens Johannes Tauler er (ligesom den lidt tidligere Mester Eckehart og en lang række andre "oplyste" mystikere) en stor fortaler for stille meditation; han sætter den kontemplative bøn højere end ordbønnen (hvor man gentager bestemte tekster).

Men alligevel er den vigtigste bøn af alle Fadervor. Som han skriver: "Fadervor giver den ægte og direkte vej til Gud; den løfter vores ånd så højt mod Gud, at han kan trænge ind i vores allerdybeste indre, ind i sjælens ædleste grund".

Fadervor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed.
Amen.

Pave Frans har problematiseret linjen "og led os ikke i fristelse". Måske skulle den oversætt4es med "og lad os ikke lede i fristelse". Men det er en sproglig detalje.

15 minutters sjælepleje - et eksempel på en morgenpraksis

Her er en lille struktureret sekvens, der måske varer 15 minutter. Det er fornuftigt, at have en vis struktur på morgenmeditationen. Her der bruger vi Fadervor, åndedrættet, Jesus-bønnen samt stilheden til at nå Gud. Du er nødt til at kunne de to bønner, det er det eneste krav.

Du skal ikke spekulere over bønnerne - der er gode og særdeles velafprøvede! Deres indhold og forståelsen af dem vil komme til dig hen ad vejen - hav tillid til Gud.

Begynd meditationen stående med at slå korsets tegn, i det du siger "I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn." Du må også meget gerne knæle foran dit lille husalter.

Sid så behageligt, fold hænderne, og bed Fadervor inde i dig selv. Vær opmærksom og vågen under bønnen - den skal ikke bare jappes af. Flyder tankerne væk midt under en bøn, starter du forfra. Og det kan ske igen og igen, indtil man får fattet sig ...

 • Mærk så kroppen og flyd ind i stilheden, hvis den er der.

 • Begynd nu Jesus-bønnen (Herre Jesus Kristus, søn af Gud, forbarm dig over mig synder). Gentag Jesus-bønnen fem gange.

 • Mærk så igen kroppen, mærk åndedrættet. Er der ro på? Brug et par minutter. Flyd ind i stilheden, hvis du kan det. Mærk at du ligesom bøjer dig for Gud, du er kender, at du har brug for ham. Mærk, at brystkassen åbner sig ved indåndingen - hjertet åbner sig for Kristus.

 • Gentager nu Jesus-bønnen fem gange med en lille pause hver gang.

 • Slut af med igen at mærke kroppen, åndedrættet og roen. Der er ingen stress, du skal ikke nå noget du har haft en lille stund i ro med dit indre.

  Rejs dig roligt - gå lidt rundt og mærk rummet, inden du starter dine aktiviteter.

  Sådan en lille sekvens er utroligt givende. Du nærmer dig Gud, og han får i et lille glimt mulighed for at nå dig. Nyd det, glæd dig over det og brug det!

  Fadervor er den eneste bøn, vi har direkte fra Jesus. Den ortodokse bøn (Jesusbønnen) Herre Jesus Kristus søn af Gud, forbarm dig over mig synder er brugt i århundreder i hele Østkirken, hvor den hvert år gentages millioner af gange.

  Bøn og meditation - med lidt struktur

  Hvis du er glad for at meditere, kan du blande bøn og meditation. Det er en fordel, at der er lidt struktur i projektet, så du på forhånd ved, hvad du vil med din bøn og meditation. Det er denne selvdisciplinering, som er med til at sætte skub i transformationsprocessen.

  Der an sagtens inddrages andre teknikker, som fx korte sekvenser med åndedrætsøvelser i ens bønspraksis. Det skal bare foregå ustresset, ydmygt og med hengivenhed. Gud vil gerne nå dig og han vil gerne oplyse dig og "lyse for din fod".

  Skudbønner

  Bønnen samler din bevidsthed om hengivelsen, at du indordner dig under en større magt. Det hjælper dig videre ind i det større rum af stilhed, overgivelse og tidsløshed.

  Man kan bede siddende i stilhed, som ovenfor beskrevet. Det kan fx være tidligt om morgenen og ved 17-tiden, det er en god rutine, når man har tid til det.

  Ellers er der skudbønner, som du kan sende afsted i det daglige. Her kan du sige "Jesus er Herren" på indåndingen og mærke freden på udåndingen - igen og igen, i et meget roligt tempo, hvis du fx sidder eller står og venter på noget.

  Der er masser af bønner at vælge mellem, alt efter humør og tilstand:


  "Herre, før mig hen, hvor du kan nå mig"
  "Herre, lad mig se dit ansigt"
  "Herre, tak ..."
  "Herre, led mig, lys for min fod"
  "I ham lever vi, ånder vi og er vi. Amen"
  "Herre, lad alt i mig være rettet mod din tjeneste og ære"
  "Herre, forbarm dig"
  "Gud er kærlighed"
  "Jesus er Herren"


  Det er alle korte bønner, der passer til daglig brug. De skal ikke nødvendigvis bruges allesammen. Lær dem og mærk dem i brug. Det er krafige virkemidler.

  Udtrykket skudbønner stammer i øvrigt fra kirkefaderen Augustin. Han taler om bønner, der er "skudt som pile mod himlen", og det er den slags små bønner, vi bruger undervejs i meditationen.

  Du kan også vælge de gamle græske bønner Kyrie Eleison (Herre, forbarm dig) og Christe Eleison (Kristus, forbarm dig), hvis du fortrækker det. De kendes måske fra katolske messer og har et utrolig flot lydligt udtryk.

  I den mystiske litteratur betones den individuelle bøn. Johannes Tauler pointerer, at bøn er en indre handling, det er et stykke koncentreret arbejde, og bønnens kvalitet afhænger af den oprigtige koncentration og deltagelse, vi lægger i den.

  "Oprigtig bøn er det vigtigste og mest givende arbejde, vi kan foretage os. Ingen jordisk handling overgår den." Oprigtig bøn kræver fokus og anstrengelse. Vi skal vende os bort fra det ydre og fokusere sind og hjerte på Gud.

  Tauler fortsætter: "Bøn med gentagelser af salmer og lignende, hvor man samtidig sidder og tænker på alt muligt andet, tæller ikke det mindste".

  Mariabønnen

  Millioner og atter millioner af kristne har bedt Hil dig Maria med Rosenkransen. Der er nedlagt en stærk, stærk forbønskraft i denne lille bøn.

  Hil dig Maria, fuld af nåde!
  Herren er med dig!
  Velsignet er du iblandt kvinder
  og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
  Hellige Maria, Guds Moder!
  Bed for os syndere,
  nu og i vor dødstime.
  Amen.

  "Den åndelige fødsel er resultat af et frit valg. Vi er således vores egne forældre, som skaber os selv, sådan som vi vil være. Og med vores frihed former vi os efter det forbillede, vi vælger". Gregor af Nyssa (330-395).

 • Næste artikel
 • Forrige artikel

  Opdateret 16.05.2020. Alt materiale: Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

 •