HSP-Info.dk

Header Image  
                                                                                                                         Se også www.fitness-vitalitet.dk

7.45 Vasanas - fra buddhistisk psykologi

Det er spændende at arbejde med sindets ubevidste impulser - de sub-personaliteter, der i tid og utide kan tage magten over os. Det er en jungiansk beskrivelse af nogle fundamentale mekanismer i vores psyke. Den moderne psykologi ser viljen som en muskel, der optrænes.

Lad os her beskrive det indisk/buddhistiske begreb vasanas, som beskriver et lignende fænomen. Her er et godt eksempel på psykologiske indsigt fra asiatisk filosofi.

Vasana ses som en slags primære, psykologiske kræfter, der både fungerer kollektivt og på det personlige plan. Begrebet vasanas indgår både i den indiske vedantalære og i den buddhistiske tankegang. Tilsvarende strukturer beskrives i kinesisk (wo-chih hsi-ch'i) og tibetansk filosofi. Vasanas handler om en slags mønstre, der er indlejret i psyken.

Vasanas er en slags stærke længsler/ønsker/drifter, der er afsat i vores sind, og som gerne vil styre os til bestemte handlinger. Det er stærke tendenser/dispositioner, som tiltrækker os til noget og frastøder os fra andet.

De er altså en slags skemaer over ubevidst vanemæssigheder. De er dels medfødte tendenser, dels tendenser, vi selv udvikler ud fra vores egne erfaringer og handlinger. Vasanas er indlejret i bevidstheden, hvor de ses som en slags spor, der kan uddybes ved gentagelser. Sporene påvirker vores handlinger fremover.

Vasanas forstærkes gennem identifikation

For hver gentagelse bliver mønstret tegnet dybere og dybere op - som når rygeren for hver cigaret får sværere og sværere ved at holde op med at ryge.

Vasanas kan spontant manifestere sig i vores sind som en voldsom trang til en bestemt handling/tankemønster. Det kunne fx være frygt for afvisning eller et meget udtalt ønske om at blive kendt og respekteret Det kan være ekstrem trang til mad eller andre trøstemidler, pornografi, poker, en kraftig seksuel trang eller noget femte.

Problemet opstår, når vi reagerer, når vi handler på en sådan vasana. Så forstærker vi relationen til den . Vi skaber en identifikation til den. Vi tror, at denne vasana er "os selv". Og det er den ikke - det er en af sindets mange frembringelser.

Men vasanas er stærke; når de aktiveres sker det med al bevidsthedens energi. Det er som om man fortaber sig ind i en vasana. Man mister kontakt til sin "root power".

Vasanas kan ikke udryddes, men ...

Vi er født med visse vasanas, de er nedlagt i vores psyker. Vasanas kan ikke udryddes. Men vi kan svække vores identifikation med dem. Vi kan styrke gode vasanas og udsulte de dårlige - fx gennem meditation og anden spirituel træning (sadhana). Vasanas er støj; de skjuler menneskets sande mening.

Vi skal udsulte de gamle vasanas og undgå at opbygge nye - for at få sindet til at falde til ro. Man vil fejle igen og igen i forsøget på at bekæmpe sine vasanas. Det sker for alle, og det skal ikke tages negativt op, man skal ikke spilde energi på det, som er mislykkedes men prøve igen. På tidspunkt vil en vasana miste sine kræfter.

Det sker ifølge én lærer, når "Guds nærvær begynder at stråle i dig" (Amma Bhajans). Det er en langsom proces, men den fungerer. Det kræver disciplin og en moderat indstilling til livets "nydelser". Nyd livet, men overdriv det ikke, og vær opmærksom på, at du skal arbejde med dine vasanas for at komme tættere på Gud.

En anden lærer beskriver, hvordan du på bedste mindfullness-vis skal iagtage vasana'en, når den ruller ind over dig. Du vil mærke den som en ustyrlig kraft, der totalt opsluger dis, fylder dig, dominerer dig. Men du skal bare blive siddende og iagttage den. Lad den være - ikke vurdere, analysere, bare iagttage den. Acceptere, at den er der, men ikke identificere dig med den. Ikke opbygge en relation til den.

Pointen er, at vasanaen kun overlever via identifikationen. Når vi udlever vasanaen, tilfører vi den ny energi. Sporet tegnes dybere.

Kan vi modsat "nøjes" med at iagttage vasanaen, forholde os i ro, lade den rulle ind over os - så udsulter vi den. Den får ikke den energi, der skal til at opretholde den. Vasanaen kan være så kraftig, at hele kroppen ryster. Men kan du blive siddende og bevare roen, kan du sidde og sige "skulle denne kraft slå min krop ihjel, så iagttager og accepterer jeg det" - så udsulter du vasanaen. Den får ikke den energi, der skal til at opretholde den. Og den vil dø ud. Den vil ikke forsvinde helt, men du er blevet fri af den. Det er i hvert fald teorien ...

  • Næste artikel
  • Forrige artikel

    Opdateret 04.12.2011. Copyright 2011-21 HSP-INFO.dk

  •